Cele mai vechi versiuni românești manuscrise și tipărite ale Imnului Acatist (sec. al XVII-lea). Istoria unei scrieri liturgice între text și imagine


Cele mai vechi versiuni românești manuscrise și tipărite ale Imnului Acatist (sec. al XVII-lea). Istoria unei scrieri liturgice între text și imagine

Proiecte de cercetare exploratorie (PN-III-P4-ID-PCE-2020-0995)

EN | RO

Perioada proiectului:
Ianuarie 2021 –  Decembrie 2023

Echipa:

Coordonator proiect:
Dr Emanuela Cristina TIMOTIN

Cercetători:
Dr Lidia COTOVANU

Dr Cristina Ioana DIMA

Dr Oana IACUBOVSCHI

Cercetător post-doc:
Dr Mihail-George HÂNCU

Doctorand:
Daniar MUTALÂP

Cercetător afiliat:
Dr Ovidiu Victor OLAR

Polovragi Monastery, Akathistos Hymn, fotografie realizatăde Oana Iacubovschi

Echipa de cercetare interdisciplinară din acest proiect intenționează să studieze, dintr-o perspectivă filologică și istorică, un text liturgic foarte important dedicat Maicii Domnului, Imnul Acatist. Membrii echipei vor urmări tradiția textuală plurilingvă (greacă, slavonă și românească) a Imnului, care se dezvoltă simultan în spațiul românesc în veacul al XVII-lea și iconografia bogată a ciclului Acatistului, prezentă atât în reprezentări murale, cât și în miniaturi.
Primele versiuni românești ale Acatistului apar ca manuscrise și tipărituri în secolul al XVII-lea. Aceste documente importante pentru istoria limbii române vechi și a liturghiei în limba română au rămas nestudiate, deși două figuri de primă mărime ale literaturii române vechi, mitropoliții Dosoftei și Antim Ivireanul, au tipărit Imnul Acatist în 1673, respectiv în 1698. Relația tradiției românești cu textele slavone din epocă, din care provine, nu a fost niciodată studiată, cum nu au fost cercetate nici legăturile sale cu manuscrisele miniate grecești ale Acatistului, realizate de înalți ierarhi greci în Țara Românească în prima jumătate a secolului al XVII-lea.
Proiectul de față își propune să examineze dinamica acestei tradiții plurilingve a Imnului Acatist din secolul al XVII-lea, să editeze cele mai vechi versiuni românești, manuscrise și tipărite, și să stabilească legătura dintre tradiția sa textuală și cea iconografică.

Manifestări științifice

Conferință internațională
The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, organizat de Emanuela Timotin și echipa AKATHYMN, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022
Programul conferinței (ziua 1 & ziua 2)

Workshop internațional
Manuscript Tradition and Visual Culture. Circulating Models and Their Reception in South-Eastern Europe, organizat de Vlad Bedros (director al proiectului NoDeS) și Emanuela Timotin, New Europe College, București, 26 noiembrie 2021

Comunicări

Emanuela Timotin, Mihail-George Hâncu, „Grammatical Changes in the Seventeenth-Century Romanian Translation of the Slavonic Akathistos Hymn”, Workshop Written language contact vs direct language contact as a source for grammatical change, Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, 27 octombrie 2023

Cristina-Ioana Dima, „Cartea de rugăciuni a mitropolitului Dosoftei între traducere și interpretare”, Simpozionul Veteres libri, vetera manuscripta: restituiri patrimoniale bibliofile, Biblioteca Centrală Universitară „Carol I” – Biblioteca Sfântului Sinod, 21 septembrie 2023

Cristina-Ioana Dima, „Cartea de rugăciuni a mitropolitului Dosoftei”, Colocviul național Bibliology and Cultural National Heritage, Universitatea „1 decembrie 1918” din Alba Iulia – Muzeul Național al Unirii, 15-16 iunie 2023

Emanuela Timotin, „The Dream of the Virgin: A Medieval Development of the Protevangelium of James”, Jesus’ Birth and Childhood. Noncanonical Traditions about Jesus’ Birth and Childhood in Antiquity and the Middle Ages, Ateneu Universitari Sant Pacià Barcelona, 20-22 aprilie 2023

Lidia Cotovanu, „En visite chez un résident grec de Venise: l’environnement domestique de Panos Hiéromnimon (†1691), l’ami des Cantacuzène valaques”, XI Convegno internazionale “Venezia e il suo Stato da mar: Uomini e donne dello Stato da mar / XIth International Congress “Men and women of the Stato da Mar”, Venezia, 23-25 februrie 2023 (cu C. Luca)

Mihail-George Hâncu, „Acatistul Maicii Domnului într-un manuscris bilingv din 1683: probleme ale traducerii din slavonă în română”, Slavistica românească și dialogul culturilor – ediția a X-a, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București / Departamentul de Filologie Rusă și Slavă / Asociația Slaviștilor din România, 21 octombrie 2022

Emanuela Timotin, „Standardization of the First Romanian Translation of the Akathistos Hymn. The Double Readings in Ms. 170”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Lidia Cotovanu, „Les destinataires de l’œuvre manuscrite de Matthieu de Myres. Nouvelles constatations”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Cristina-Ioana Dima, „La première version de l’Hymne Acathiste imprimée en roumain. Réflexions sur un livre peu connu du métropolite Dosoftei”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Mihail-George Hâncu, „One Side of the Coin: The Seventeenth-Century Slavonic Manuscripts of the Akathist from the Library of the Romanian Academy”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Oana Iacubovschi, „Embroidered Epitrachelia with the Akathistos Hymn and their Commissioners (16th-17th Centuries)”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Daniar Mutalâp, „Shapes, Forms and Uses of the Akathist Hymn in the Eighteenth-Century Romanian Manuscripts and Printed Books”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Ovidiu Olar, „From the Romanian Principalities to Mount Sinai: The Odyssey of Codex Sinaiticus græcus 203”, The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, New Europe College, București, 13-15 octombrie 2022

Lidia Cotovanu, „Οι θεσσαλικές ρίζες των Μαυροκορδάτων” [Rădăcinile tesaliene ale Mavrocordaţilor], Αλέξανδρος ο Εξ Απορρήτων (1641-1709) και οι Ηγεμόνες Μολδοβλαχίας Νικόλαος (1680-1730) και Κωνσταντίνος (1711-1769). H αυγή της Νεοτερικότητας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη [Alexandru Exaporitul (1641-1709) şi domnii Ţărilor Române Nicolae (1680-1730) şi Constantin (1711-1769). Zorii modernităţii în Europa de sud-est], Hios, 15-17 iulie 2022

Emanuela Timotin, „Deux manuscrits roumains du milieu du XVIIe siècle. Problèmes d’édition de l’Hymne acathiste”, Al 30-lea Congres Internațional de Lingvistică și Filologie Romanică, Universitatea La Laguna (Tenerife), 4–9 iulie 2022

Oana Iacubovschi, “From liturgy to private piety. The Akathistos Hymn in Moldavia at the turn of the 16th and 17th centuries”, Sung, Written and Painted. The Akathistos Hymnos and Intermedial Compositional Processes in Later Byzantium, Georg-August Universität, Göttingen, 2-3 June 2022

Cristina-Ioana Dima, „Les noms de la Vierge dans l’Hymne Acathiste et dans une amulette”, Transizioni e variazioni mariane dal Medioevo ai giorni nostri, Università degli Studi di Torino, Dipartamento di Studi Umanistici, 25-27 mai, 2022

Emanuela Timotin, George-Mihail Hâncu, „Translating the Akathistos Hymn from Slavonic into Romanian. Ms 1348 of the Romanian Academy Library in Bucharest”, Manuscript Tradition and Visual Culture. Circulating Models and Their Reception in South-Eastern Europe, New Europe College, București, 26 noiembrie 2021

Lidia Cotovanu, „Le Ms. gr. Garrett 113 de l’Université de Princeton et les circonstances de sa production”, Manuscript Tradition and Visual Culture. Circulating Models and Their Reception in South-Eastern Europe, New Europe College, București, 26 noiembrie 2021

Ovidiu Olar, „Writings Full of Sweetness and Grace. The Hybrid Codex BAR MS Gr. 113”, Manuscript Tradition and Visual Culture. Circulating Models and Their Reception in South-Eastern Europe, New Europe College, București, 26 noiembrie 2021

Emanuela Timotin, „Un descântec inedit pe marginea unui Acatist tipărit în a doua jumătate a secolului al XVII-lea”, Atelier lingvistic online, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, 29 septembrie – 1 octombrie 2021

Daniar Mutalâp, „Când și de cine au fost realizate cele mai veche copii manuscrise românești ale Imnului acatist?”, Atelier lingvistic online, Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, București, 29 septembrie – 1 octombrie 2021

Emanuela Timotin, Ovidiu Olar, „The Unknown Romanian History of a Liturgical Masterpiece. The Oldest Romanian Manuscript and Printed Versions of the Akathistos Hymn (17th century)”, Research Seminar, New Europe College, 16 iunie 2021

Publicații

Imnul Acatist în literatura română din veacul al XVII-lea, studii, ediții critice și glosar de Emanuela Timotin, Cristina-Ioana Dima, Mihail-George Hâncu și Daniar Mutalâp, București, Editura Universității București, sub tipar

Dosoftei, Carte de rugăciuni, 1673, ediție, studiu introductiv și glosar de Cristina-Ioana Dima, București, Editura Universității București, sub tipar

The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. by Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu and Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg [Supplementa Études byzantines et post-byzantines 5]

Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images, textes réunis par Cristina Bogdan, Cristina-Ioana Dima et Emanuela Timotin, Heidelberg, Herlo Verlag, 2022

Emanuela Timotin, Mihail-George Hâncu, Irina Paraschiv, „Grammatical Changes in the Seventeenth-Century Romanian Translation of the Slavonic Akathistos Hymn”, Revue roumaine de linguistique, 69, 2024, acceptat spre publicare

Emanuela Timotin, „Can a Celestial Warrior Become a Healer? The Archangel Michael in the Manuscript and Oral Traditions of Romanian Charms”, în Alexandros Tsakos, Marie von der Lippe (ed.), The Archangel Michael Beyond Orthodoxy. History, Politics and Popular Culture, Bloomsbury Academic, 2024, sub tipar

Emanuela Timotin, „Standardization of the First Romanian Translation of the Akathistos Hymn. The Double Readings in Rom MS 170 of the Romanian Academy Library in Bucharest”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar

Lidia Cotovanu, „Les destinataires de l’œuvre manuscrite de Matthieu de Myres. Nouvelles constatations”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar

Cristina-Ioana Dima, „La première version de l’Hymne Acathiste imprimée en roumain. Réflexions sur un livre peu connu du métropolite Dosoftei”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar

Mihail-George Hâncu, „One Side of the Coin: The Seventeenth-Century Slavonic Manuscripts of the Akathist from the Library of the Romanian Academy”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar

Oana Iacubovschi, „Iconographic Changes in Orthodox Liturgical Vesture in the Seventeenth Century: The Epitrachelion of Metropolitan Metrophanes of Cyzicus at the Walters Art Museum and its Embroidered Version of the Akathistos Hymn”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar

Daniar Mutalâp, „Shapes, forms and uses of the Akathist Hymn in the 18th century Romanian manuscripts and printed books”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar;

Ovidiu-Victor Olar, „A Post-Byzantine Calligrapher: Luke of Cyprus”, în The Akathistos Hymn in Byzantine and Post-Byzantine Tradition. The History of a Liturgical Masterpiece between Text and Image, ed. Emanuela Timotin, Lidia Cotovanu și Ovidiu-Victor Olar, Herlo Verlag, Heidelberg, sub tipar

Lidia Cotovanu, “En visite chez un résident grec de Venise : l’environnement domestique et humain de Panos Hiéromnimon (†1691), l’ami des Cantacuzène valaques”, în Bruno Crevato-Selvaggi (ed.), Venezia e il suo Stato da mar. Atti del XI Convegno internazionale “Uomini e donne dello Stato da mar » / XIth International Congress « Venice an dits Stato da Mar: Men and women of the Stato da Mar », (Venezia, 23-25 febbraio 2023), Roma, Società Dalmata di Storia Patria, 2024, sub tipar (cu Cristian Luca)

Oana Iacubovschi, „From Liturgy to Private Devotion: Reading and Viewing and Celebrating the Akathistos Hymn in Late Sixteenth-Century Moldavia”, în Sung, Written and Painted. The Akathistos Hymnos and Intermedial Compositional Processes in Later Byzantium, Palgrave Macmillan, New Approaches in Byzantine History and Culture, sub tipar

Daniar Mutalâp, „ O versiune românească necunoscută a Imnului Acatist de la finele secolului al XVII-lea”, Limba română, 72/3-4, 2023, acceptat spre publicare

Ovidiu-Victor Olar, „Un manuscris necunoscut al ‘școlii’ Crimca păstrat la Sinai”, Analele Putnei, acceptat spre publicare

Mihail-George Hâncu, „Acatistul Maicii Domnului într-un manuscris bilingv din 1683: probleme ale traducerii din slavonă în română”, Romanoslavica 58, 2022, p. 20-40

Emanuela Timotin, „Despre vechea tradiție românească a Imnului Acatist. Versiunea tipărită de Antim Ivireanul” în Adina Dragomirescu et al. (ed.), Rodica Zafiu. Lingvista, profesoara, colega, prietena, București, EUB, p. 845-857

Emanuela Timotin, „Deux manuscrits roumains du milieu du XVIIe siècle. Problèmes d’édition de l’Hymne acathiste”, în Dolores Corbella, Josefa Dorta, Rafael Padrón (ed.), Perspectives en linguistique et philologie romanes, 2 vol., Paris, Éditions de Linguistique et de Philologie, Bibliotèque de Linguistique Romane (BiLiRo), nº 18.2, 2023, p. 1079-1090

Cristina-Ioana Dima, „Les noms de la Vierge dans l’Hymne Acathiste et dans une amulette”, în E. Barale, A. Cicchella, M. Del Savio, C. G. Priolo (sous la direction de), Transitions et variations mariales, Paris, Garnier, 2023, p. 217-233

Emanuela Timotin, Ovidiu Olar, „The oldest Romanian manuscript and printed versions of the Akathistos Hymn (seventeenth century)”, Revue roumaine de linguistique, 67/1, 2022, p. 65-83

Emanuela Timotin, „An Unknown Romanian Recension of the Dream of the Virgin”, în Cristina Bogdan, Cristina-Ioana Dima et Emanuela Timotin (ed.), Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images, Heidelberg, Herlo Verlag, 2022, p. 249–265

Cristina-Ioana Dima, „La figure de la Vierge dans La légende d’Aphroditien le Perse”, în Cristina Bogdan, Cristina-Ioana Dima et Emanuela Timotin (ed.), Représentations de la Vierge Marie entre culte officiel et vénération locale. Textes et images, Heidelberg, Herlo Verlag, 2022, p. 213–224

Lidia Cotovanu, „Les livres grecs anciens conservés dans la bibliothèque «Dumitru Staniloae» de la Métropole de Moldavie et de Bucovine”, Museikon. A Journal of Religious Art and Culture / Revue d’art et de culture religieuse 6, 2022, p. 227-262

Cristina-Ioana Dima, „Elemente lexicale inedite din prima carte tipărită a mitropolitului Dosoftei”, Limba română, 71/1-2, 2022, p. 55-62

Lidia Cotovanu, „L’œuvre historiographique de Matthieu de Myre: étapes de conception, motivations, messages (début du XVIIe siècle)”, în O. Olar, K. Petrovszky (ed.), Writing History in Ottoman Europe (15th – 18th c.), Brill, 2024, acceptat pentru publicare

Daniar Mutalâp, „Când au fost realizate cele mai vechi versiuni manuscrise românești ale Imnului Acatist?”, Limba română, 70/3-4, 2021, p. 511-527

Emanuela Timotin, „Două descântece românești inedite pe marginea unui Acatist al Născătoarei de Dumnezeu tipărit în a doua jumătate a secolului al XVII-lea”, în C.-I. Dima,  A.-M. Gherman, G. Mihăilescu (ed.), De rebus philologiae mirabilibus. In honorem Mihai Moraru, București, Editura Muzeului Literaturii Române, 2021, p. 243–258

Emanuela Timotin, Daniar Mutalâp, „Cele mai vechi versiuni românești ale Imnului Acatist. Manuscrise și copiști”, Limba română, 70/1, 2021, p. 91-110