3.5% pentru NEC / 3.5% for NEC

NEC Friends Network

Please scroll down for the English version.

 

 

 

Fiecare 3.5% contează. / Every 3.5% matters.

 

Dragi prieteni ai NEC,

Vă reamintim că puteți sprijini programele Colegiului Noua Europă redirecționând 3.5% din impozitul pe veniturile pe care le-ați obținut în 2022.

Cine poate redirecționa 3.5%?

Contribuabilii care au obținut venituri din:

-salarii;
-pensii;
-activități independente impuse pe bază de normă de venit;
-drepturi de proprietate intelectuală;
-cedarea folosinței bunurilor (de exemplu: chirii).

Care sunt pașii?

1) Descărcați formularul 230.

2) Completați căsuța destinată contribuabilului cu datele dvs.

3) Datele fiscale ale Fundației Noua Europă sunt deja introduse:

FUNDAȚIA NOUA EUROPĂ
Cod fiscal: 7737418
Cont bancar: RO93 BACX 0000 0030 0147 4008

Dacă doriți să redirecționați 3.5% pentru 2 ani, bifați căsuța corespunzătoare. 

4) Semnați formularul.

5) Depuneți formularul:

-fie trimițând o copie scanată la adresa nec@nec.ro, iar noi ne îngrijim de depunerea lui la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF);
*Dacă alegeți această variantă, vă rugăm să trimiteți către NEC până în 18 mai 2023 pentru ca noi să avem suficient timp de pregătire pentru depunerea lor. 

-fie personal, la sediul ANAF de care aparțineți.

De asemenea, dacă ați obținut venituri din activități pentru care este necesară completarea declarației unice, puteți redirecționa 3.5% prin depunerea formularului 212. Acesta se completează și se depunde doar individual, la sediul ANAF de care aparțineți sau online prin serviciul Spațiu Privat Virtual sau www.e-guvernare.ro.

Pentru ambele formulare, termenul de depunere este 25 mai 2023.

Ghidul ANAF pentru contribuabilii care redirecționează 3.5% din impozitul pe venituri pentru susținerea unei entități non-profit este diponibil online aici.

Prin contribuțiile dvs. din anii trecuți, ați sprijinit programul de evenimente publice al Colegiului Noua Europă.

Fie că alegeți să susțineți Colegiul Noua Europă, fie o altă entitate non-profit din România, vă mulțumim pentru generozitate și responsabilitate!

***

Dear NEC’s friends,

If you earn income in Romania, we kindly remind you that you can support NEC’s programs by directing 3.5% of the tax on the 2022 income.

Who can direct 3.5%

Taxpayers who earn income from:

-salaries;
-pensions;
-independent activities with a standard income estimation;
-intellectual property rights;
-disposal of goods (e.g. rents).

How to do it

1) Download the 230 form.

2) Fill in the taxpayer’s box with your personal data.

3) New Europe College’s fiscal details are already filled in:

NEW EUROPE FOUNDATION
Fiscal code: 7737418
Bank account: RO93 BACX 0000 0030 0147 4008

If you wish to direct 3.5% for 2 consecutive years, check the appropriate box.

4) Sign the form.

5) Submit the form:

-either by sending a scanned copy to nec@nec.ro, and we will submit it to the National Agency for Tax Administration (ANAF) on your behalf;
*If you choose this option, please send the form by 18 May 2023 so that we have enough time to prepare its submission. 

-or personally to the ANAF headquarters assigned to your residence address.

Also, if you earn income from activities that require 212 form, please find it here. It can only be submitted personally to your ANAF headquarters or online by the Virtual Private Space service or www.e-guvernare.ro.

For both forms, the deadline is 25 May 2023.

The ANAF guide for taxpayers who direct 3.5% of their income tax to support a non-profit entity is available online here.

Your contributions in previous years have supported the New Europe College’s public events program.

Whether you choose to support the New Europe College or another non-profit entity in Romania, we thank you for your generosity and responsibility!

Find out more about us: