Workshop internațional „Umanitarism și dezvoltare. Relațiile României comuniste cu Sudul Global”, 30 mai 2023, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (Bd. Aviatorilor nr. 1, București)


15 mai 2023

Marți, 30 mai 2023, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc, în parteneriat cu Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române și Colegiul Noua Europă vă invită la workshop-ul internațional „Umanitarism și dezvoltare. Relațiile României comuniste cu Sudul Global”. Evenimentul va avea loc la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” din București (Bd. Aviatorilor nr. 1).

Workshop-ul reunește cercetători care vor analiza teme legate de politica externă și rolul României comuniste în istoria ajutorului umanitar din a doua jumătate a secolului XX, ca donator în favoarea diferitelor state din Sudul Global. Dezbaterile se vor concentra asupra diferitelor forme de ajutor umanitar și asistența tehnică acordate de România în a doua jumătate a secolului trecut. Va fi accentuată co-existența solidarității Blocului Estic cu instrumentalizarea umanitarismului pentru atingerea obiectivelor economice și de politică externă. Convergența dintre regimul comunist și țările recent decolonizate a avut un impact fundamental asupra poziției României în cadrul relațiilor Nord-Sud, dar și Est-Vest.

PROGRAM

10-10.15
Cuvânt de deschidere (Mioara ANTON & Luciana JINGA)

10.15-11.45
Umanitarism și expertiză socialistă
Moderator: Corina MAVRODIN

Luciana JINGA (IICCMER/Colegiul Noua Europă)
România și ajutorul umanitar acordat Sudului Global (1970-1989)

Dalia BATHORY (IICCMER/Colegiul Noua Europă)
Exportul unui model de dezvoltare statală: multiplele fațete ale ajutorului umanitar dinspre România spre țările din Sudul Global 

Ștefan BOSOMITU (IICCMER/Colegiul Noua Europă)
Umanitarism sau ajutor de dezvoltare. Programele de burse acordate de România țărilor din Lumea a Treia

Bogdan C. IACOB (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”)
România și medicina tropicală ̂ın timpul Războiului Rece

11.50-12.00
Pauză de cafea

12.05-13.35
Export de dezvoltare și Război Rece
Moderator: Beatrice SCUTARU

Corina MAVRODIN (Universitatea din Utrecht)
Faza incipientă a politicii externe ‘nealiniate’ a României: petro-diplomația și relațiile româno-indiene

Domnica GOROVEI (Facultatea de Științe Politice, Universitatea din București)
„Sub semnul prieteniei, colaborării, solidarității”. Ajutoarele acordate de România Coastei de Fildeș și Voltei Superioare/Burkina Faso

Iolanda VASILE (Universitatea din Coimbra)
România și ultimele state independente africane: între ajutor si afirmare

Daniel FILIP (IICCMER/Colegiul Noua Europă)
„Against the Wind”: România și chestiunea ajutorului umanitar pentru Sudul Global în cadrul ONU în anii ’80

13.40-14.40
Pauza de prânz

14.45-15.50
Paradoxuri interne ale internaționalismului
Moderator: Iolanda VASILE

Mioara ANTON (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”)
Calcul politic sau umanitarism? Romania și criza refugiaților chilieni

Beatrice SCUTARU (Trinity College Dublin/Colegiul Noua Europă)
Frontul de acasă: ajutorul oferit de Romania refugiaților din Sudul Global

Cosmin POPA (Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”)
Industrializarea României ̂ın anii ‘70 și dilema neocolonialismului socialist

15.55-16.15
Concluzii (Bogdan C. IACOB)

Acest eveniment are loc în cadrul proiectului de cercetare The (Im)possible Alliance: Romania as Initiator and Beneficiary of the Humanitarian Aid (1970-1989), finanțat de UEFISCDI (TE-PN-III-P1-1.1-TE-2021-0778) și găzduit de Colegiul Noua Europă.