Școala de vară: „Modelul” în literatură și critică: copie, imitație, reprezentare, influență. Metode de studiu și perspective de analiză (28 iunie – 2 iulie 2021)


8 aprilie 2021

Universitatea Babeș-Bolyai (Facultatea de Litere, Departamentul de literatură română și teoria literaturii) și Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu” invită tinerii cercetători filologi (masteranzi și doctoranzi) la Școala de vară „Modelul” în literatură și critică: copie, imitație, reprezentare, influență. Metode de studiu și perspective de analiză, care va avea loc în perioada 28 iunie – 2 iulie 2021.

Studiile literare contemporane vorbesc tot mai adesea despre fezabilitatea motivațiilor care stau la baza cercetării filologice. Astfel, cea de-a treia ediție a școlii de vară de la Ipotești deschide o interogație asupra modului în care aceste motivații intrinseci ale studiilor literare clarifică, într-o istorie a literaturii, dialogul cultural, intelectual și chiar metodologic al cercetărilor din domeniu. O reflecție asupra modelului – în toate accepțiunile sale teoretice – în literatură și critică ar răspunde unor necesități de ordin nu doar identitar (în raport cu mondializarea literaturii), ci și cultural (în termeni transnaționali). Noțiunea de model scapă, cel puțin în sfera umanistă, de definiții ușoare, oscilând între două moduri diferite de a concepe obiectul imitației.

Pe de o parte, în mod tradițional, modelul este observat și perceput ca un model-exemplu care trebuie/ poate fi propus ca prototip, pe de altă parte, acest model poate fi privit și ca un instrument prin care și din care va reieși un întreg proces de creație. În științele axiomatice, conceptul de model este strict folosit pentru a încerca interpretarea unei teorii; astfel, modelul permite o reprezentare concretă a unui fenomen complex. Considerând că exemplaritatea este caracteristica primară a noțiunii de model, se poate extinde utilizarea lui teoretică în domeniul filologic-literar. Acceptându-se validitatea provizorie, așadar, a oricărui model – prin aplicarea și interpretarea lui – el poate fi folosit pentru a explica un fenomen de influență, a compara două sau mai multe culturi, a generaliza un proces sau a exemplifica o idee abstractă. Prin urmare, se dorește construirea unui dialog pornind de la analize concrete, studii de caz sau chiar fenomene complexe care să vizeze:

– Modelul național (modelul eminescian, modelul canonic – autori canonici, epigonism, intertextualitate …)
– Modelul european/ mondial (import/ export cultural, literaturi mondiale, „world literature”, globalism, raportul centru-periferie, problema exilului intelectual, culturi mari versus culturi mici etc.)
– Modelul alternativ (canon alternativ, relația cu modelul „oficial”, relația cu puterea politică – fostul bloc socialist, literatură marginală, literatura ca refugiu)
– Modelul critic (discurs oficial/ discurs alternativ, cum se construiește portretul criticului literar, grupări locale, urme ale unui dialog european, școli de gândire, concepte și teorii)
– Modelul intelectual (urme ale unei construcții intelectuale, identitate intelectuală/ identitate biografică – materiale de arhivă, carte d’autore, fragmente ale unui dialog niciodată întrerupt – corespondențe, cartografia unui spațiu – bibliotecă, arhivă etc.)
– Modelul digital (Digital Humanities – posibilitate de uz și perspective de utilizare a mediului digital în filologie și traductologie, software și aplicații: informatică umanistă, recuperarea și utilizarea materialului nepublicat – Digital manuscript studies, arhivare digitală, crearea, gestionarea și analiza de corpora, text retrieval, analysis e mining, publicarea, codificarea și ediția digitală a textelor).
– Etc.

În funcție de evoluția situației sanitare la nivel național, organizatorii vor decide forma de organizare a școlii de vară – cu prezență fizică la Ipotești, exclusiv on-line sau hibrid – și îi vor informa în timp util pe participanții înscriși. Ca și până acum, activitățile vor fi organizate pe ateliere tematice, iar programul va conține conferințe invitate ale unor specialiști (români și/sau străini) și un recital de poezie, al unui poet invitat.

Dosarul de candidatură va conține un proiect de cercetare pe tema sugerată (maximum 16.000 de semne, cu spații, inclusiv referințele critice), cu aplicație la domeniul eminescologiei sau la alte domenii de interes, precum și formularul de înscriere anexat. Dosarul va fi trimis, în format electronic, pe adresa m.ipotesti@gmail.com, până la data de 1 iunie 2021, rezultatele selecției fiindu-le anunțate tuturor candidaților, pe e-mail, până în 15 iunie. Candidaturile incomplete/incorecte nu vor fi luate în considerare. Pentru informații suplimentare, persoanele de contact sunt dna lect. dr. Corina Croitoru (corina.croitoru@ubbcluj.ro), din partea Facultății de Litere – UBB, și dna conf. dr. Ala Sainenco (m.ipotesti@gmail.com), din partea Memorialului Ipotești.