Programul de „Burse Lapedatu” la Colegiul Noua Europă (2020–2021)


Cu generoasa susținere financiară a Fundației Lapedatu, NEC continuă și în anul academic 2020–2021 programul „Burselor Lapedatu” oferite pentru a încuraja cercetările de istoria românilor în perioadele modernă și contemporană. În acest an academic, istoricii Alberto Basciani și Cristina Elena Brăgea vor organiza, cu sprijinul financiar al Fundației Lapedatu și al NEC, un colocviu ce va analiza situația României interbelice, în context regional, cu interes pentru forme specifice de modernizare, dar și de naționalism și violență ce au influențat istoria Sud-Estului Europei.

Alberto Basciani este profesor de istorie a Europei Orientale în cadrul Departamentului de Științe Politice al Universității Roma Tre, unde predă cursuri precum „Istoria Rusiei sovietice și post-sovietice” și „Istoria regiunii balcanice în perioada contemporană”. Prof. Basciani a făcut studii de literatură la Universitatea „La Sapienza” din Roma (1993), iar apoi a obținut un doctorat în istorie contemporană la Facultatea de Geografie și Istorie din cadrul Universității „Complutense” din Madrid (1999). Prof. Basciani este autorul a numeroase studii și articole, precum și a patru monografii referitoare la aspecte din istoria regiunii Balcanilor și Estului Europei: Italia e Balcani. Storia di una prossimità, Bologna, Il Mulino, 2020 (în colaborare cu Egidio Ivetic); L’illusione della modernità. Il Sud-est dell’Europa tra le due guerre mondiali, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2016; La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania 1918–1940, prefață de Keith Hitchins, Roma, Aracne, 2007 (ediție în limba română, Dificila Unire. Basarabia și România Mare 1918–1940, Chișinău – București, Editura Cartier, 2018); Un conflitto balcanico. La contesa fra Bulgaria e Romania in Dobrugia del Sud. 1919–1940, prefață de Francesco Guida, Cosenza, Periferia, 2001.

Elena Cristina Brăgea a absolvit studii de istorie la Facultatea de Istorie a Universității din București, iar în prezent este doctorandă în cotutelă în cadrul Universității din București și a Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris), lucrând la finalizarea unei teze despre relațiile dintre România și Sfântul Scaun în perioada contemporană. D-ra Brăgea a deținut mai multe burse de formare, între care o bursă de studii acordată de Guvernul Francez (BGF) la Paris (2018–2019) și bursa de studii „Vasile Pârvan” la Accademia di Romania, Roma (2018–2020). De asemenea, este autoarea mai multor studii și articole publicate în reviste de specialitate.