Norme, reguli şi cercetare ştiinţifică

Event: Colloquium (in Romanian)

Location: NEC conference hall

10 aprilie, 2017, 16.00 – 19.00
11 aprilie, 2017, 10.00 – 15.30

Organizatori:
Gheorghe Alexandru NICULESCU, Kázmér KOVÁCS

Participanți:
Constantin ARDELEANU, Ștefan COLCERIU, Sorin COSTREIECălin COTOI, Dan DEDIU, Ruxandra DEMETRESCU, Mircea DUMITRU, Delia GOLOGIAN, Dana JALOBEANU, Ștefania MATEI, Adrian MIROIU,  Cosima RUGHINIȘ, Victor VELTER

 

Organizat în cadrul unui program multianual de examinare a modurilor în care se face cercetarea ştiinţifică în România, colocviul şi-a propus să pună în discuţie relaţiile dintre practicile cercetătorilor, regulile care sînt active explicit sau tacit în mediile din care fac parte şi normele legislative care se referă la activitatea lor, pornind de la investigaţii filozofice şi sociologice asupra felurilor în care oamenii creează şi folosesc reguli şi ajungînd la ce poate spune experienţa directă a participanţilor despre implicarea normativului în creaţia ştiinţifică.

Printre temele de discuție, s-au numărat:
-cît de relevante sînt pentru noi componentele normative ale teoriilor occidentale despre cercetarea ştiinţifică;
-ce anume contribuie la conservarea sau la degradarea regulilor vechi, cum sînt impuse şi acceptate reguli noi;
-relaţia dintre strategiile de conservare şi cele de subvertire în tradiţiile locale de cercetare;
-impactul normelor legislative asupra practicilor ghidate de reguli care au sens pentru cercetători.

 

Program

Luni, 10 aprilie

16.00 – 16.10

Cuvânt de bun venit (Anca OROVEANU) și introducere (Gheorghe Alexandru NICULESCU)

Prezentările vor dura 20 de minute și vor fi urmate de discuții de 10 minute.

I

Moderator: Anca OROVEANU

16.10 – 16.40: Constantin ARDELEANU, Cercetarea istorică în România. Strategii adaptative în era cuantificării absolute

16.40 – 17.10: Gheorghe Alexandru NICULESCU, Condiţii normative, practici şi violenţă simbolică în arheologia pre- şi protoistorică locală

17.10 – 17.40: Victor VELTER, Aspecte scientometrice în normativele privind publicaţiile ştiinţifice

17.40 – 18.10: Călin COTOI, Criterii și publicații: științele sociale românești și standardizarea lor sau de ce teoriile modernizării nu funcționează nici în spațiul academic

18.10 – 18.30: Pauză de cafea

II

Moderator: Kázmér KOVÁCS

18.30 – 19.00: Ruxandra DEMETRESCU, Cercetarea artistică? Dileme metodologice, provocări, angoase și unele exemple

19.00 – 19.30: Dan DEDIU, Un model paralel al cercetării și creației muzicale. Studiu de caz: ”cei 9 i”

Marți, 11 aprilie

III

Moderator: Constantin ARDELEANU

10.00 – 10.30: Dana JALOBEANU, Valori, modele și norme în cercetarea umanistă: o perspectivă diacronică

10.30 – 11.00: Cosima RUGHINIȘ, Ștefania MATEI, Dialoguri științifice mediate tehnologic

11.00 – 11.30: Ștefan COLCERIU, Studiile biblice: împliniri si deziderate

11.30 – 12.00: Pauză de cafea

IV

Moderator: Dana JALOBEANU

12.00 – 12.30: Adrian MIROIU, Delia GOLOGAN, (In)stabilitatea regulilor de evaluare a cercetării științifice

12.30 – 13.00: Sorin COSTREIE, Cercetare sau predare? Falsa dilemă a profesorului universitar

13.00 – 13.30: Mircea DUMTRU, Cercetarea în universitate. Reflecții asupra experienței Institutului de Cercetări al Universității din București (ICUB)

13.30 – 13.45: Concluzii, cuvânt de încheiere

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, prin proiectul de premiere PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0018 , în cadrul PNCDI III.