Conferința internațională „Frontiere, migrație, diaspora” (7 – 9 octombrie 2021, Online)


5 martie 2021

Departamentul de Studii Românești de la Facultatea de Litere, Istorie și Teologie a Universității de Vest din Timișoara organizează în colaborare cu Centrul de studii românești al Facultății de Litere de la Universitatea din București cea de-a șasea Conferință internațională (CISR 6) cu tema Frontiere, migrație, diaspora, care va avea loc în 7 – 9 octombrie 2021, online.

Conferința se înscrie în seria manifestărilor organizate succesiv, cu începere din 2016, de universitățile din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara, membre ale consorțiului „Universitaria”.

Secțiunile de anul acesta ale conferinței sunt:
Politici publice culturale și lingvistice în comunitățile din diaspora
Exil, diaspora, migrație în studiile românești
Varia

Dacă sunteți interesați să susțineți o comunicare științifică în cadrul acestei conferințe, vă rugăm să trimiteți propunerile dvs. (titlul prezentării și un rezumat de max. 250 de cuvinte) la adresele otilia.hedesan@e-uvt.ro și diana.mihut@e-uvt.ro până la data de 15 iunie 2021.

Comitetul de organizare al conferinței este alcătuit din Conf. Dr. Habil. Dumitru Tucan (directorul departamentului de Studii Românești, Universitatea din Timișoara), Lect. Dr. Habil. Florin Oprescu (Universitatea din Timișoara / Universitatea din Viena), Asist. Dr. Diana Mihuț (Universitatea de Vest din Timișoara), drd. Teodor Cristian Badea (Universitatea din București).

Comitetul științific al conferinței este alcătuit din Prof. Dr. Bruno Mazzoni (Universitatea din Pisa, DHC al Universității de Vest din Timișoara), Prof. Dr. Michael Metzeltin (Universitatea din Viena, DHC al Universității de Vest din Timișoara), Prof.Dr. Ioana Bican (Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca), Prof. Dr. Otilia Hedeșan (Universitatea de Vest din Timișoara), Prof. Dr. Liviu Papadima (Universitatea din București), Prof. Dr. Lăcrămioara Petrescu (Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași).

Lucrările vor fi publicate în 2022 în jurnalul academic Romanian Studies Today, periodic editat de Centrul de Studii Românești al Universității din București.