Concurs pentru un post de cercetător științific și un post de cercetător postdoctoral în cadrul proiectului „Entangled Histories of the Danubian Quarantine System (1774–1914)” (DaQuaS)


21 iulie 2023

FUNDAȚIA NOUA EUROPĂ/NEW EUROPE COLLEGE anunță scoaterea la concurs a unui post de cercetător științific și a unui post de cercetător postdoctoral. Ambele posturi sunt pentru o perioadă determinată de 15 luni, în cadrul proiectului „Entangled Histories of the Danubian Quarantine System (1774–1914)” (DaQuaS, PN-III-P4-PCE-2021-1374) finanțat de UEFISCDI și coordonat de dr. Constantin Ardeleanu.

Denumire post: cercetător științific
Perioada: perioadă determinată, 15 luni, începând de la 1 octombrie 2023
Normă: parțială (50%), 4 ore/zi
Salariu: 3.776 lei net (6.600 lei brut)

Denumire post: cercetător postdoctoral
Perioada: perioadă determinată, 15 luni, începând de la 1 octombrie 2023
Normă: parțială (50%), 4 ore/zi
Salariu: 2.517 lei net (4.400 lei brut)

Descrierea proiectului:

Proiectul își propune să exploreze – din perspectiva istoriei globale și a „entangled history” și în legătură cu progresele recente din domeniul trans-disciplinar al „studiilor de carantină” – funcțiile și ipostazele sistemului carantinal instituit la finalul secolului al XVIII-lea și instituționalizat după 1829 de-a lungul Dunării de Jos. O atenție specială este acordată perioadei de până la Războiul Crimeii, anii de apogeu ai sistemului preventiv, pentru a detalia apoi aranjamentele carantinale făcute, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul veacului al XX-lea, de o organizație internațională, Comisia Europeană a Dunării, și autoritățile statelor riverane (Serbia, Bulgaria și România).
Proiectul va contribui la nivel empiric și teoretic în domeniul tot mai fecund al „studiilor de carantină”, ajuns acum în atenție publică în contextul pandemiei COVID-19. La nivel empiric, proiectul va analiza sistemul carantinei dunărene drept o versiune hibrid influențată de modelul carantinal rusesc, austriac și mediteraneean și va privi cooperarea sanitară transnațională din punctul de vedere al unor state mici. Lazaretele devin arene exemplare pentru transferul de cunoaștere, tehnologie și resurse umane în societăți periferice. La nivel teoretic, proiectul va elabora un model teoretic relevant pentru modul în care crizele sanitare forțează modernizarea, model bazat pe o funcție polinomială ce are în vedere factori geopolitici, politici, economici, sociali și sanitari.

Activități:

 • Desfășoară cercetări în arhive și biblioteci din România și din străinătate
 • Participă cu comunicări științifice la conferințe naționale și internaționale
 • Redactează și publică studii în volume și în reviste indexate în baze de date internaționale
 • Realizează rapoarte și sinteze necesare în cadrul proiectului
 • Se implică în organizarea evenimentelor derulate în cadrul proiectului
 • Se implică în alte activități de cercetare, în conformitate cu solicitările directorului de proiect și ale instituției gazdă.

Cerințele posturilor sunt ca cercetătorii să participe la activitățile comune ale proiectului, inclusiv la conferințe și evenimente internaționale, precum și la publicațiile din cadrul proiectului. Pozițiile includ o indemnizație anuală de cercetare și deplasare pentru documentare în instituții și arhive din țară și din străinătate și pentru prezentări de lucrări la conferințe internaționale și naționale. Cercetătorii își vor desfășura activitatea la București.

Cerințe:

 • Titlul de doctor în domeniul Istorie
 • Experiență de lucru în arhivele din România
 • Preocupări de cercetare în domeniul istoriei secolului al XIX-lea, cu interes pentru istoria carantinelor dunărene
 • Cunoștințe de limbi ale izvoarelor istorice și de paleografie româno-chirilică

Criterii de selecție:

 • CV și lista de publicații (80 de puncte)
 • Scrisoare de intenție (20 de puncte)

Candidații care obțin peste 80 de puncte vor fi invitați la un interviu online.

Calendar:

Cei interesați sunt rugați să trimită CV-ul și scrisoarea de intenție la adresa ardcons@gmail.com până la data de 7 septembrie 2023. Candidații selectați pentru interviu vor fi anunțați până pe data de 11 septembrie 2023. Interviul online va avea loc în data de 12 septembrie 2023, începând cu ora 10.00 am.

Rezultatele vor fi anunțate în data de 13 septembrie 2023. Contestațiile vor putea fi depuse în data de 14 septembrie 2023, iar rezultatele finale se vor afișa în data de 15 septembrie 2023.