Writers, Society and Power in Soviet Moldova and Romania during the Early Communist Period

Event: Public event (in Romanian)

Location: NEC conference hall

03 December 2015, 17.00

Round-table on the recently published book by Petru Negură Nici eroi, nici trădători: Scriitorii moldoveni și puterea sovietică în epoca stalinistă, [Neither Heroes nor Traitors: Moldovan Writers and the Soviet Power under Stalin] Cartier, 2014

Participants: Iulia POPOVICI, Mihai DINU GHEORGHIU, Sorin ANTOHI, Marius LAZĂR, Petru NEGURĂ