Cine se teme de cercetarea artistică?

Event: Colloquium

Location: NEC conference hall

7 decembrie 2018, 15.00 – 19.00

Participanți:

Ruxandra DEMETRESCU, Dan DEDIU, Mara RAȚIU, Cătălin GHEORGHE, Kázmér KOVÁCS, Cornel MORARU, Lea RASOVSZKY, Florin TUDOR

Una dintre preocupările constante în peisajul artelor vizuale contemporane o constituie cercetarea artistică (artistic research). O demonstrează în egală măsură cele două istorii ale artei, cea scrisă și cea desfășurată (doar) vizual: tot mai multe expoziții și texte sunt dedicate problematicii încă inefabile a cercetării artistice, distincte de ceea ce în limbajul consacrat al limbii istoriei artei se numește Kunstwissenschaft sau Bildwissenschaft.

Cum se schimbă arta, atunci când este înțeleasă (și) ca cercetare artistică? Poate fi artistul (și) un cercetător?

În dezbaterile din mediul academic internațional se vorbește despre dificultățile definirii conceptului de cercetare artistică, despre dificultatea stabilirii unei metodologii specifice și a unor criterii după care acest tip de cercetare ar putea fi evaluată. Pe de altă parte, aceasta s-a dezvoltat constant în ultimul deceniu în contextul instituțiilor de învățământ artistic; pentru artiști, a devenit în egală măsură practică artistică și cercetare orientată de practică. Rezultatele sunt opere de artă și totodată cunoaștere științifică. Pe de altă parte, interesul din ce în ce mai mare pentru cercetarea artistică este atestat de dimensiunea instituțională, identificabilă în pedagogia artistică contemporană, îndeosebi prin programele de studii masterale și doctorale.

Cercetarea artistică poate fi privită cu rezerve, dar rezultatele ei notabile nu pot însă să nu contribuie la instaurarea unui climat nou, care să completeze practica de atelier, constantă a învățământului artistic.

 

 

Program

15.00 – 15.15

Cuvânt de bun venit: Valentina SANDU-DEDIU, Rector Colegiul Noua Europă – Institut de Studii Avansate

15.15 – 17.00

Panel I

Moderator: Kázmér KOVÁCS, Universitatea Sapientia, Tîrgu Mureș

Ruxandra DEMETRESCU, Universitatea Națională de Arte, București
Șansele teoretice ale cercetării artistice

Cornel MORARU, Universitatea Națională de Arte, București
Rădăcinile ființei și izvorul de neatins al senzațiilor. Sensuri și imagini ale cercetării artistice în (post)modernitate

Cătălin GHEORGHE, Universitatea Națională de Arte George Enescu, Iași
Criticalitatea cercetării artistice ca efect al unei politici a transpoziției

Mara RAȚIU, Universitatea de Artă și Design, Cluj-Napoca
Cine iubește cercetarea artistică?

17.30 – 18.30

Panel II

Moderator: Ruxandra DEMETRESCU, Universitatea Națională de Arte, București

Practised based research – research based practice masă rotundă cu:

Kázmér KOVÁCS, Universitatea Sapientia, Tîrgu Mureș
Lea RASOVSZKY, Universitatea Națională de Arte, București
Florin TUDOR, Universitatea Națională de Arte, București

18.30 – 19.00

Grand Finale

Dan DEDIU, Universitatea Națională de Muzică București
Arheologie muzicală aplicată. Cum am scris muzica filmului Ecaterina Teodoroiu (1930)

Evenimentul a fost realizat cu sprijinul Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, prin proiectul de premiere PN-III-P3-3.6-H2020-2016-0018 , în cadrul PNCDI III.