Termenii de referință ai practicii urbanistice și interpretarea lor istorică

Event: Seminar

Location: NEC conference hall

22 January 2003, 10.00 – 12.00

Irina POPESCU-CRIVEANU
Asistent universitar, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

 

Seminar GETTY