Simpozion „Profesorul Alexandru Mironescu și Rugul Aprins”

Event: Simpozion

Location: NEC conference hall

28 martie 2023, 11.00-16.30 (București)

Evenimentul a fost amânat pentru o dată din iunie sau iulie, pe care o vom comunica ulterior.
Mulțumim pentru înțelegere.

*

Cuvânt de deschidere:
Andrei PLEȘU

Participanți:
Vasile BĂNESCU, Virgil CIOMOȘ, Anca MANOLESCU, Vianu MUREȘAN, Dionisie PÎRVULOIU, Mihail SĂSĂUJAN, Bogdan TĂTARU-CAZABAN, Ioan Alexandru TOFAN, Marius VASILEANU, Sever VOINESCU

 

Simpozion Profesorul Alexandru Mironescu și Rugul Aprins

– Semicentenar Alexandru Mironescu (1903-1973) –

PROGRAM

11.00  Andrei PLEȘU (Fundația Noua Europă / NEC) – cuvânt introductiv

11.15-12.15

Virgil CIOMOȘ (prof. univ., Cluj Napoca)
Prezența vie ca efect al „uitării fecunde”

Marius VASILEANU (cercetător independent)
Rugul Aprins în perspectiva lui Alexandru Mironescu

Anca MANOLESCU (cercetător NEC)
Datoria cunoașterii, polifonia ei: Alexandru Mironescu și Andrei Scrima

12.15-12.30  Pauză de cafea

12.30-13.50

Bogdan TĂTARU-CAZABAN (cercetător Institutul de Istorie a Religiilor, Academia Română)
Al. Mironescu și A. Scrima: afinități și convergențe asupra dialogului dintre Biserici

Pr. Mihail SĂSĂUJAN (prof. univ. Facultatea de Teologie Ortodoxă, Universitatea București)
Discursul teologic anticomunist din România în anii 1935-1945 și urmările represive la adresa elitelor bisericești

Vasile BĂNESCU (teolog, consilier patriarhal)
Biserica și intelectualii – condițiile unei întâlniri (ne)așteptate

Dionisie PÎRVULOIU (teolog, clasicist, redactor Ed. Humanitas)
Biserica și veacul în Jurnalul lui Al. Mironescu

13.50-15.00  Pauză de prânz

15.00-16.00

Vianu MUREȘAN  (conf. univ., Cluj Napoca)
Despre valoarea ideilor neverificabile

Ioan Alexandru TOFAN (prof. univ., Iași)
Expresia fragmentară a credinței

Sever VOINESCU (redactor-șef Dilema Veche)
Exercițiul creștin al memoriei în Jurnalul lui Al. Mironescu

16.00-16.30  Discuții de încheiere