Paznicii pragului

Event: Seminar

Location: NEC conference hall

29 January 2003, 10.00 – 12.00

Ioana IANCOVESCU
Cercetător, Institutul de Istoria Artei „George Oprescu”, București

 

Seminar GETTY