Manele în România. Expresie culturală și semnificație socială în muzica populară balcanică [Manele in Romania. Cultural Expression and Social Meaning in Balkan Popular Music]

Event: Roundtable (in Romanian)

Location: NEC copnference hall

25 January 2017, 17.00 – 19.00

Participants: Margaret BEISSINGER, Speranța RĂDULESCU, Vintilă MIHĂILESCU, Costin MOISIL, Adrian ȘCHIOP