Erudiţia: regulile pedante şi ceremonialul inţelepciunii

Event: NEC Seminar

Location: NEC

21 October 2009, 10.00

Tiberiu GAIU
Researcher, The Adrian Marino Research Center of the University Central Library, Lucian Blaga, Cluj