Dezbatere pe marginea cărții „Marin Tarangul. Un scit de care perșii s-au temut” (Editura Vremea, 2022)

Event: Dezbatere

Location: NEC conference hall

15 noiembrie 2022, ora 12.00

Colegiul Noua Europă are deosebita plăcere de a vă invita la o dezbatere pe marginea cărții: „Marin Tarangul. Un scit de care perșii s-au temut” (Editura Vremea, 2022) – antologie, repere critice și istorico-literare, notă asupra ediției de Gabriela Duda; repere cronologice de Micaela Gulea și Ion Tarangul; prefață de Andrei Pleșu.

Invitați: Andrei PLEȘU, Gabriela DUDA, Silvia COLFESCU, Ioan Alexandru TOFAN, Ion TARANGUL

Cartea de față a fost gândită ca o datorie și ca un act de dreptate; de aceea ea depășește dimensiunile unei antologii obișnuite, chiar dacă aceasta reprezintă secvența cea mai consistentă. Cu această carte încercăm să readucem în atenția publică o personalitate excepțională (în toate sensurile), la mai bine de 10 ani de la dispariția sa, o personalitate mult prea puțin cunoscută și pe nedrept ignorată.

Cine a fost Marin Tarangul? Aceasta este întrebarea care m-a ghidat în alcătuirea acestui volum. Titlul – un vers-proiecție mitică a sinelui –, interviul acordat lui Ciprian Chirvasiu, lămuritor în privința temelor care l-au obsedat pe Marin Tarangul și i-au călăuzit gândirea, antologia propriu-zisă și selecția de corespondență conturează portretul acestei personalități inclasabile, de o bogăție deconcertantă. Acest portret este întregit de reperele biografice, de selecția de comentarii critice la scrierile sale și de câteva evocări ale unor oameni care l-au cunoscut îndeaproape.

– Gabriela DUDA