„Cum să-ți iubești aproapele” – Problematica legăturilor homoerotice în mediile monahale din antichitatea târzie

Event: Seminar

Location: NEC conference hall

8 January 2003, 10.00 – 12.00

Cristian-Nicolae GAȘPAR
PhD Candidate, CEU, Budapest