Carantine, epidemii, medici și sănătate publică în Principatele Dunărene/ România (1774-1914)

Event: Workshop

Location: NEC conference hall & Zoom

4 mai 2023, 10.00-16.45 (București)

Participanți: Constantin ARDELEANU, Constantin BĂRBULESCU, Virginia BLÎNDA, Octavian BUDA, Simion CÂLȚIA, Adrian-Bogdan CEOBANU, Alin CIUPALĂ, Călin COTOI, Gabriel Felician CROITORU, Andrei EMILCIUC, Sorin GRIGORUȚĂ, Ligia LIVADĂ-CADESCHI, Silvia MARTON, Bogdan MATEESCU, Ștefan PETRESCU, Nicoleta ROMAN, Andrei SORESCU, Thomas ȘINDRILARIU, Lidia TRĂUȘAN-MATU, Constanța VINTILĂ

PROGRAM

Joi, 4 mai 2023

10.00–10.05
Deschidere

10.05–11.50
Secțiunea 1
Sistemul carantinal între funcția politică și cea sanitară
Moderator: Constantin Bărbulescu

Alin Ciupală, Universitatea din București
Carantina în Principatele Române în prima jumătate a secolului al XIX-lea – deturnarea politică a unei instituții sanitare

Silvia Marton, Universitatea din București / Colegiul Noua Europă
Epidemii, reforme și redefinirea „corupției” în Principatele dunărene (1830–1860)

Lidia Trăușan-Matu, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davilla”
Epidemii de holeră, carantină și politici sanitare în România, de la 1830 la 1875

11.50–12.00
Prezentare de expoziție

Thomas Șindrilariu, Departamentul pentru Relații Interetnice / Arhiva Bisericii Negre, Brașov
Pandemiile și epidemiile trecutului. Provocări de comunicare multilingvă. Câteva schițe – prezentarea expoziției realizate de Departamentul pentru Relații Interetnice: „Impactul epidemiilor asupra dezvoltării multilingvismului în domeniul sanitar reflectat în documente de arhivă ardelene (sec. XVI–-XIX)”

12.00–12.15
Pauză de cafea

12.15–14.00
Secțiunea 2
Epidemii, igienă și viață cotidiană
Moderator: Andrei Sorescu

Constanța Vintilă, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
Oameni și bunuri pe vreme de ciumă, 1750–1830

Gabriel Felician Croitoru, Institutul de Turcologie, Universitatea „Babes-Bolyai”, Cluj Napoca
Epidemia de „choleră asiatică” din 1866 de la profilaxie la eradicare

Constantin Ardeleanu, Colegiul Noua Europă / Institutul de Studii Sud-Est Europene
Apă potabilă și igienă publică la Gurile Dunării (1892–1914)

14.00–15.00
Pauză de prânz

15.00–16.45
Secțiunea 3
Organizarea și funcționarea cordonului sanitar și a carantinelor dunărene
Moderator: Lidia Trăușan-Matu

Sorin Grigoruță, Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”
Carantina de la Galați: începuturi, organizare și primii ani de funcționare. Câteva contribuții documentare

Bogdan Mateescu, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
De la plan la clădiri: spațiul carantinal în Țara Românească

Andrei Emilciuc, Institutul de Istorie din Chișinău / Colegiul Noua Europă
Expansiunea sanitară rusă la gurile Dunării (1812–1853)

*

Join Zoom Meeting 
https://us02web.zoom.us/j/89718278191?pwd=NXJiTnRtS2MrcFM3SFJFZ3lWblU0QT09

Meeting ID: 897 1827 8191
Passcode: 943251

___________________________

Vineri, 5 mai 2023

10.00–11.45
Secțiunea 4
Carantine, epidemii și mobilitate în Sud-Estul Europei
Moderator: Silvia Marton

Ștefan Petrescu, Institutul de Studii Sud-Est Europene
Controlul la frontiera de pe linia Dunării. Din corespondența Comitetului Carantinelor și a Departamentului Dinlăuntru al Țării Românești (1830–1854)

Virginia Blînda, Institutul de Studii Sud-Est Europene
Fețele însemnate în carantinele dunărene: protocoale și privilegii (1834–1840)

Nicoleta Roman, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”
Mobilitate militară, mobilitate medicală de-a lungul Dunării. Medicii atașați armatelor engleze și franceze în Turcia europeană în prima jumătate a secolului al XIX-lea

11.45–12.15
Pauză de cafea

12.15–14.00
Secțiunea 5
Sănătatea publică în România – evoluții, dispute, relații internaționale
Moderator: Sorin Grigoruță

Constantin Bărbulescu, Universitatea „Babeș-Bolyai”
Iacob Felix și evoluția sistemului carantinal în România (1858–1905)

Călin Cotoi, Universitatea din București
Holera în România secolului al XIX-lea. Carantină, „sănătate pentru toți” și antisemitism demografic

Bogdan-Adrian Ceobanu, Universitatea „Al. I. Cuza” / Centrul Român de Studii Ruse, Universitatea din București
„Incidentul Olga”. Politicile carantinale și relațiile româno-ruse la sfârșitul secolului al XIX-lea

14.00–15.00
Pauză de prânz

15.00–17.20
Secțiunea 6
Holera – prevenție și reprezentare
Moderator: Constantin Ardeleanu

Octavian Buda, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davilla”
Constantin (Costachi) Vârnav: Despre holera epidemicească, 1848 – Urgență sanitară și comunicare multilingvă în Țările Române

Simion Câlția, Universitatea din București
Prevenind holera. Consiliul de Igienă al Bucureștiului și măsurile de prevenție antiepidemică în deceniile care premerg Primul Război Mondial

Ligia Livadă-Cadeschi, Universitatea din București / Institutul de Studii Sud-Est Europene
O boală mai ucigătoare decât războiul: Epidemia de holeră din 1913

Andrei Sorescu, Colegiul Noua Europă
Despre câștigarea războiului și pierderea bătăliei cu holera în relatări de călătorie, 1913–1914

17.20–17.30
Concluzii

*

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82522953665?pwd=QVJsYldXYjcvSTI4UWRZWC9uT0dZUT09

Meeting ID: 825 2295 3665
Passcode: 042988

*

Acest workshop este organizat în cadrul proiectului Entangled Histories of the Danubian Quarantine System (1774–1914), Cod PN-III-P4-PCE-2021-1374, finanțat de UEFISCDI (2022–2024).