New Europe College
Institute for Advanced Study
Research programs developed with the financial support of the Romanian Ministry of Education and Research, The Executive Unit for Financing Higher Education and Innovation, National Council of Scientific Research (UEFISCDI – CNCS)

Federalism or Intergovernmentalism? Normative Perspectives on the Democratic Model of the European Union
Timeframe: August 1, 2010 – July 31, 2012.

Dr. Dan LAZEA

The Political Radicalization of the Kantian Idea of Philosophy in a Cosmopolitan Sense
Timeframe: August 1, 2010 – July 31, 2012

Dr. Áron TELEGDI-CSETRI

Critical Foundations of Contemporary Cosmopolitanism.
Timeframe: October 5, 2011 – October 5, 2014


Team leader:

Tamara CĂRĂUȘ (Republic of Moldova), Researcher

Members of the team:

Áron Zsolt TELEGDI-CSETRI (Romania), PhD Candidate, “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca
Dan Dorin LAZEA (Romania) PhD, Lecturer, West University of Timișoara
Camil PÂRVU (Romania) Assistant Professor, Faculty of Political Science, University of Bucharest


Financed by: CNCS-UEFISCDI
Project’s code: PN-II-RU-TE-2011-3-0218
Contract no: 98/05.10.2011


Call for Papers - Cosmopolitanism and Global Protests

Conference - Critical Foundations of Contemporary Cosmopolitanism, New Europe College, Bucharest, November 1-2, 2013

Call for Abstracts – Critical Foundations of Contemporary Cosmopolitanism

Call for Papers - Cosmopolitanism and the Legacies of Dissent

Workshop - Cosmopolitanism and Deliberative Democracy: Norms and Justifications

Call for Papers - Cosmopolitanism and Deliberative Democracy: Norms and Justifications Workshop

Workshop - Cosmopolitanism and Global Justice

Annual Reports (Romanian): 2011, 2012, 2013, 2014

Annual Reports (English): 2011, 2012, 2013, 2014

Models of Producing and Disseminating Knowledge in Early Modern Europe: The Cartesian Framework
Timeframe: January 1, 2012 – December 31, 2014


Project leader:

Vlad ALEXANDRESCU (Romania), Associate Professor, University of Bucharest, French Studies Department; Director of the Research Centre Foundations of Early Modern Thought, University of Bucharest


Members of the team:

Researchers:

Călin Cristian POP (Romania), Editorial Secretary, Verso Cultural Review, Cluj
Mihai-Dragoș VADANA (Romania), PhD Student, University of Bucharest, Philosophy Department

Research assistants:

Grigore VIDA (Romania), Member of the Research Centre Foundations of Early Modern Thought, University of Bucharest
Robert Adrian ARNĂUTU (Romania), Member of the Academic Society for the Research of Religion and Ideologies (SACRI), Cluj-Napoca

Mircea Eliade between Indology and History of Religions. From Yoga to Shamanism and Archaic Religiosity.
Timeframe: May 1, 2013 – April 30, 2015

Dr. Liviu BORDAȘ

Pluralizarea sferei publice. Expozitiile de artă din România în perioada 1968-1989
Perioada proiectului: 1 Octombrie 2015 - 30 Septembrie 2016Echipa de proiect:

Director de proiect: Cristian Nae, Conferentiar universitar dr., Universitatea de Arte George Enescu din Iași
Cercetător postdoctoral: Daria Ghiu
Student doctorand: Veda Popovici (Universitatea Natională de Arte București)
Student doctorand: Mădălina Brașoveanu (Universitatea Natională de Arte București)


Rezumat:

Proiectul analizează arta neoficială, alternativă, subversivă sau, generic, experimentală din România în timpul regimului Ceaușescu din perspectiva cadrelor instituționale, a politicilor reprezentării și a micro-comunităților de producție artistică. Aceste practici converg pentru a crea ceea ce a fost recent denumit ”a doua sferă publică”. Este vorba de practicile artistice care au avut loc în spații informale, sau au fost introduse subversiv in sistemul artistic existent, fiind văzute și înțelese doar de un cerc restrâns de prieteni. Scopul principal al proiectului este acela de a documenta și analiza în manieră contextuală și comparativă cele mai importante evenimente artistice care au influențat configurarea practicilor artistice experimentale în România între 1968-1989, și de a submina distincția rigidă dintre arta oficială și neoficială, în vederea construirii unei istorii selective a expozițiilor de artă din România comunistă. Prin utilizarea teoriei deconstrucției, analizei discursului si micro-istoriei, în cadrele unei istorii spațiale a artei, proiectul dorește să clarifice relația dintre sistemele instituționale oficiale și informale, focalizându-se asupra mecanismelor ideologice care sunt materializate sau contracarate, a relațiilor transnaționale, precum și a modului concret în care aceste expoziții și actorii angajați în producerea lor au contribuit la construirea socială a unei sfere publice pluraliste în ultimele decenii ale comunismului.


Obiective:

Proiectul vizează recuperarea și contextualizarea unor practici expoziționale din România între 1968-1989 insuficient documentate; analiza condițiilor lor de producere și receptare inițiale, precum și a rolului ideologiei dominante (deopotrivă estetice și politice) în configurarea artei oficiale în România la nivelul practicilor și discursului expozițional, în vederea conturării unei istorii selective a expozițiilor de arte vizuale care au conținut artă experimentală. De asemenea, se urmărește clarificarea rolului acestor practici expoziționale, deopotrivă oficiale și informale, în raport cu sfera publică și analiza lor comparativă în contextul Europei de Est.


Proiect finantat de: CNCS-UEFISCDI
Cod proiect: PN-II-RU-TE-2014-4-2194
Nr. contract: 1/1.10.2015


The pluralization of the public sphere. Art exhibitions in Romania between 1968 and 1989
Timeframe: October 1, 2015 - September 30, 2016Research Team:

Project manager: Cristian Nae, Conferentiar universitar dr., Universitatea de Arte George Enescu din Iași
Postdoctoral researcher: Daria Ghiu
Ph.D. Student: Veda Popovici (Universitatea Nationala de Arte Bucuresti)
Ph.D. Student: Madalina Brasoveanu (Universitatea Nationala de Arte Bucuresti)

The project analyzes unofficial, alternative, subversive or, generically, experimental art in Romania during the Ceaușescu regime, from the vantage point of the institutional frameworks, representation politics and micro-communities of artistic production.These practices concur to constitute what has been recently labeled as ”the second public sphere”. We are dealing with those artistic practices taking place in informal spaces or subversively introduced within the existing art systems, being exhibited for or understood only by a narrow circle of friends. The main goal of the project is to document and analyze in a contextual and comparative manner the most significant artistic events that were influential in shaping experimental art practices in Romania between 1968 and 1989, and to undermine the rigid distinction between official and unofficial art, in order to construct a selective history of art exhibitions in communist Romania. Particularly, by employing deconstruction theory, discourse analysis and micro-history, in the framework of spatial art history, the project aims to further clarify the relation between informal and official institutional artistic systems, focusing on the ideological mechanisms that are materialized or countered, on transnational relations, as well as on the concrete ways in which these exhibitions and the multiple actors engaged in their production contribute to the social construction of a pluralistic public sphere during late socialism.


Project financed by: UEFISCDI
Project's Code: PN-II-RU-TE-2014-4-2194
Contract no: 1/1.10.2015


APEL LA CONTRIBUȚII

Conferința ”Practici expoziționale în România în perioada 1968-1989”, București, 10-11 iunie 2016 – Deadline: 1 aprilie 2016

Data Conferintei: 22 Septembrie 2016
Locatie: UNAGaleria, Str. General Budișteanu, no. 10
Program

2016-09-22-poza1 2016-09-22-poza2 2016-09-22-poza3Membrii echipei de cercetare au diseminat rezultate parțiale ale cercetării prin participarea la în lunile iunie și august la două conferințe internaționale.
Programul conferințelor poate fi consultat aici:
- Cinquième Congrès EAM - Réseau européen de recherche sur l’avant-garde et le modernismepdf
- XXXVIème Congrès - Le Beaupdf

Members of the research team have disseminated partial results of the current research in two international conferences.
The program of these conferences can be downloaded here:
- Cinquième Congrès EAM - Réseau européen de recherche sur l’avant-garde et le modernismepdf
- XXXVIème Congrès - Le Beaupdf


Raport parțial de Activitate / Partial Activity Report pdf